• Testinnlegg! I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens…
  • Velkommen til vår nye nettside! Denne vil bli oppdatert fortløpende med nye hester og informasjon.