Nye hester på stallen

Testinnlegg!

I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutensform.

I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutensform.

Comments are closed.