Om oss

Ansatte

Hvorfor velge oss?

1.

Rimlig
I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutensform.

2.

Gode treningsforhold
I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutensform.

3.

Dedikerte ansatte
I mai 1902 heiste Gjøa sit flag og sa sin mangeaarige hjemstavn Tromsø farvel. I Trondhjem stoppet jeg for ved Isidor Nielsens mekaniske verksted der at faa utført alt nødvendig jernarbeide ombord. Petroleumstanker blev bygget efter skutensform.